Projekty użyteczności publicznej

Obiekty związane z zaspokajajem bardziej wysublimowanych potrzeb ludzkich. Stwarzają miejsce do stosowania unikalnych rozwiązań estetycznych i przestrzennych, bardzo trudnych bądź nie możliwych do uzyskania przy innych funkcjach. W naszych projektach cały czas dążymy do uzyskania jak najdalej idącej prostoty i klarowności, z ograniczoną gamą środków wyrazu.