Projekty służby zdrowia

Obiekty służby zdrowia oraz domy opieki powinny być projektowane ze szczególnym pietyzmem. Architektura powinna podkreślać ich właściwą rangę we współczesnym społeczeństwie oraz stwarzać odpowiednie tło dla prawidłowego funkcjonowania. To nie tylko punkty świadczenia usług medycznych, ale ważne miejsca w życiu pacjentów i personelu.