Stok Narciarski

Stok Narciarski w Przemyślu

inwestor: Miasto Przesmyśl

infrastruktura sportowa zrealizowana w 2006r.

Budynek w trakcie realizacji.