Warszawa Mokotów

Warszawa/ul.Bluszczańska

Prezentujemy nagrodzony projekt konkursowy, który dotyczył urbanistyki dużego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Na 20ha terenu wytyczono kwartały zabudowy, komunikację, przestrzenie publiczne na potrzeby obsługi tego dużego założenia.