Royal Axis

Miasteczko Wilanów/Oś Królewska

Nazwa projektu jest nieprzypadkowa. Budynek stanowiący dopełnienie kwartału zabudowy dotyka do Osi Królewskiej - kręgosłupa założenia urbanistycznego Miasteczka Wilanów. Szanując ten kontekst świadomie ograniczyliśmy środki wyrazu. Bryła budynku została podzielona w poziomie na dwa podobne w skali elementy: popielaty stylobat z dużymi otwarciami w formie loggi oraz jasne zwieńczenie, w którym duże tafle okien grupowane są w sekcje ujęte wydatnymi balkonami. Regularny rytm pionowych rozcięć widocznych na elewacji niweluje skalę kwartału podkreślając zarazem lokalizację prześwitów prowadzących do wejść na wewnętrzny dziedziniec.