Żoliborz Artystyczny

Żoliborz Artystyczny

Wieloetapowy projekt, który skalą dorównuje przedwojennemu założeniu WSM Brukalskich. W warstwie urbanistycznej i społecznej stanowi wyraźne odniesienie do tego genialnego wzorca. Osiedle zostało podzielone na 8 autonomicznych kolonii. Kolonie, place, ulice poświęcone są pamięci m.in. Czesława Niemena, Jerzego Kawalerowicza, Kaliny Jedrusik, Jerzego Ficowskiego, Stanisława Dygata - wybitnych Artystów związanych z Żoliborzem. Elementem spajającym kolonie w większy, jednorodny organizm jest ich otoczenie. Przestrzenie publiczne zostały zaprojektowane tak, aby budować i podtrzymywać więzi międzyludzkie. Do projektu zostali zaproszeni wybitni artyści, którzy odpowiadają za oprawę artystyczną tej przestrzeni. Ich prace koordynuje nasza pracownia i znana artystka: Olga Wolniak. Powstaje przyjazne otoczenie, w którym Sztuka jest ważnym medium budującym tożsamość mieszkańców. Ten projekt to odważny krok dewelopera w kierunku realizacji postulatu: jak lepiej mieszkać.