Place Miejskie Wilanów

Plac Wodny/Miasteczko Wilanów

Prezentowany w tym miejscu projekt, a właściwie koncepcja zagospodarowania Placu Wodnego w Miasteczku Wilanów jest próbą pokazania współczesnej wersji placu miejskiego. Przestrzeni gdzie jest miejsce nie tylko na elementy małej architektury i zieleń, ale również jest miejsce na działania artystyczne, niejednokrotnie operujące obiektami o dużej skali i sile wyrazu.