Gdynia

Skwer Plymouth

Projekt spaja dwa ważne place w centum Gdyni. Tworzy ramy dla przestrzeni Skweru Plymouth jednocześnie dopełniając kameralny, zielony skwer im. Sue Ryder. Kompozycja projektu podkreśla narożnikową dominantą lokalizację nowej siedziby Urzędu Miasta. Pozostała część zespołu mieszcząca funkcje handlowe, biurowe i medyczne odpowiada przedwojennemu gabarytowi ulicy Piłsudskiego i podążając w kierunku skweru im. Sue Ryder kaskadowo opada w stronę morza tworząc zielone, ogólnodostępne tarasy.