Metropolis Poznań

Metropolis/Poznań

Nazwa tego projektu nie jest przypadkowa. Projekt poprzez skalę i połączenie wielu uzupełniających się funkcji ma odgrywać miastwórczą rolę dla tej części Poznania. Głównym elementem zespołu jest ogólnodostępna, przekryta dachem agora zakomponowana na planie elispy, z której możemy komunikować się z pozostałymi częściami Metropolis: wysoką częścią hotelową, parkiem biurowym i galerią handlową. Projekt powstał na zlecenie Echo Investment w 2009r.