Projekty biurowe

Jakość przestrzeni pracy postrzegamy jako najważniejszy element towarzyszący biurowym projektom komercyjnym. Tej tezie podporządkowane jest myślenie o funkcji i formie, których zestawienie tworzy atmosferę sprzyjającą kreatywnemu podejściu do wykonywanej pracy, nie zapominając jednocześnie o spełnieniu funkcji utylitarnych wspomagających funkcję podstawową.